Hasta Bazlı İlaç Dağıtım

Hastane eczanesinden servislerdeki yatan hastalara gönderimi yapılacak günlük dozların hazırlanmasını, güvenli bir şekilde transferini, izlenebilmesini ve doğrulama adımları ile hastaya uygulanmasını sağlar.

İhtiyaç Nedir?

Hastane eczanesinden servislere hastaya özel günlük ilaç dozların ulaştırılması yönetilmesi çok kolay bir süreç değildir. Her bir hastanın günlük dozlarının hazırlanması, güvenli bir şekilde transferi, servise teslim edilmesi, servislerde ilaç güvenliğinin sağlanması, hastalara doğru bir şekilde uygulanması, iadelerin kontrolü ve tüm süreçlerin izlenebilmesi ihtiyacı vardır. Hasta Bazlı İlaç Dağıtım Çözümü, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik dizayn edilmiştir.

Faydalar Nelerdir?

Her servise özel hasta ve hasta isimleri ile etiketlenmiş kasetler, eczanede günlük hasta dozları ile doldurulur ve kilitlenir. Kilitli kasetler güvenli bir şekilde ilaç taşıma arabaları ile servislere taşınır. Serviste ilaç taşıma arabasından çıkarılan kilitli kasetler hasta tedavi arabalarına yüklenir. Hemşire hasta yatak başında HBYS üzerinden hasta seçimi yaparak kasetlerin kilidini açar ve ilaç uygulaması güvenle gerçekleştirilir. Hasta Bazlı İlaç Dağıtım Çözümü;

  • Eczane iş yükünü azaltır
  • Eczaneden servise taşıma ve serviste depolama esnasında ilaç güvenliğini sağlar
  • İlaç ve hasta güvenliğini geliştirir. Eksik doz/unutulan doz olgularını azaltır. Her hastaya doğru dozun zamanında uygulanmasına destek olur.
  • Hasta tedavi arabasına kaset entegrasyonu sayesinde hemşirelere ilaç uygulama esnasında kolaylık ve güvenlik sağlar
  • İade yönetimine destek olur. Kullanılmayan dozlar eczaneye kilitli kasetler içinde geri döner ve stabilite süresi boyunca kullanılabilir.
  • İlaç tasarrufunu destekler
  • Hasta başı barkodlu doğrulama yapılmasına olanak sağlar