Tam Otomatik Antineoplastik İlaç Hazırlama

Kapalı sistem ilaç transfer cihazları ve tam otomatik sistemler kullanılarak antineoplastik ilaç tedavilerinin doğru ve steril bir şekilde hazırlanmasını ve hastaya uygulanmaya hazır şekilde etiketlenerek sunulmasını sağlar.

İhtiyaç Nedir?

Kemoterapi hazırlama süreci, çalışan güvenliği açısından riskler içeren bir süreçtir. Bu ilaçların çoğu tehlikeli ilaç sınıfına girdiğinden, hazırlanan ilaçlar ya da aerosolleri hem personel sağlığını hem de çevre güvenliğini tehlikeye atar. Ayrıca dar terapötik aralığı olan bu ilaçlar için, doğru dozlama son derece önemlidir. İnsan hatasına bağlı olarak yanlış ilaç, yanlış sulandırıcı ya da yanlış doz kullanımı, hastanın tedaviden hiç faydalanamamasına ya da hasta için toksik ve hayati etkilere sebep olabilir. Diğer yandan, bu ilaçlar son derece pahalı ilaçlar olduğundan hastaneler için önemli bir maliyet unsurudur.

Genel olarak antineoplastik ilaç hazırlama süreçlerinde;

 • İlaç ve hasta güvenliğinin sağlanması
 • Çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanması
 • İlaç tasarrufunun sağlanması
 • Maliyet faktörleri önem arz eder.

Faydalar Nelerdir?

Antineoplastik ilaç hazırlamalarının tam otomatik sistemlerle gerçekleştirilmesi, ilaç hazırlama sürecindeki birçok riski ortadan kaldırır ya da minimize eder. Çoklu elektronik kontroller ve görsel/gravimetrik doğrulamalar sayesinde insana bağlı hatalar engellenir, böylece hasta ve ilaç güvenliği geliştirilir. Tam Otomatik Sistemin biyolojik güvenlik kabini içerine konumlandırılması, kapalı sistem ilaç transfer cihazları ile entegrasyonu ve atık ünitesinin izolasyonu sayesinde, personelin ilaca maruziyeti minimize edilir ve çalışan ve çevre güvenliğini sağlamaya destek olur. Tüm bu avantajların yanı sıra, kurumların gelir-gider dengesini de destekler.

Her yönüyle değerlendirildiğinde Tam Otomatik Antineoplastik İlaç Hazırlama Çözümü;
 • İlaç ve hasta güvenliğini geliştirir
 • Doğru ilacın, doğru dozda hazırlanmasını garanti eder
 • Mikrobiyolojik kontaminasyon risklerini minimize eder
 • Çalışan güvenliğinin ve çevre güvenliğinin sağlanmasına destek olur
 • İlaç tasarrufunu destekler
 • Beyond use date (BUD) ilkelerini karşılaması sebebiyle, uzatılmış son kullanma tarihi sağlar
 • Hastanelerin gelir-gider dengesinin korunmasına katkı sağlar