Aseptik IV İlaç Hazırlama

Cihaz ve yazılımlar kullanılarak, tehlikesiz IV ilaç tedavilerinin, çoklu elektronik kontrollerle doğru bir şekilde hazırlanmasını ve hastaya uygulanmaya hazır şekilde eşsiz bir barkodla etiketlenerek sunulmasını sağlar.

İhtiyaç Nedir?

Hastanelerde IV ilaç tedavileri genellikle servis ortamında hemşireler tarafından hazırlanır. Çoğu servis, ilaçların hazırlanması esnasında ilacı korumak için çok kritik olan ISO 5 hava kalitesine sahip değildir ya da ISO 5 hava kalitesini sağlayan laminar akışlı ilaç hazırlama kabini içermez. Bu durum, çok kritik olan ve parenteral yoldan uygulanan bu ilaçlar için, hazırlanma esnasında mikrobiyolojik kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu risklerini beraberinde getirir.

IV ilaç tedavilerinin bir kısmı şırınga içine hazırlanır, bir kısmı ise torba içinde büyük hacimli mayilerle sulandırılır. Merkezi bir hazırlama standardının olmaması, ilaçların farklı servislerde farklı yöntemlerle hazırlanması ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Bu da hazırlanmış ilaçların etkinlikleri konusunda endişelere sebep olur.

IV ilaç tedavileri servislerde volümetrik hesaplar ile hazırlanır. Kullanılan ilacın yoğunluğu hesaplamalara dahil edilmediğinden ve hazırlanan dozlar için ağırlık doğrulamaları yapılması teknik olarak mümkün olmadığından, ilaç hataları ve dozlama hataları riskleri vardır.

Özellikle antibiyotik hazırlamalarının servislerde yapılması esnasında, yere ilaç damlaması ya da atık kutularına ilaç damlaması durumunda, bakteri ve antibiyotiğin vücut dışında temas etmesi yoluyla enfeksiyonlara karşı antibiyotik direnci oluşması ihtimali bulunur. Bunun yanı sıra hemşirelerin antibiyotik hazırlama esansında, bu ilaçlara mesleki maruziyetinin aşırı duyarlılık, alerjik reaksiyonlar, direnç ve anaflaktik şok gibi olumsuz sağlık riskleri oluşturduğu bilinmektedir.

Bir diğer önemli konu ise; özellikle bölünebilir doz IV ilaçlar için, merkezi hazırlama yerine servislerde hazırlama yapılması, ilaç kayıplarını ve mecburi ilaç imhalarını beraberinde getirir. Yüksek maliyetli ve bölünebilir ilaç flakonları için, her serviste flakon içinde kalan ve kullanılmayan dozlar imha edilir. Bu durum önemli bir ilaç kaybı ve kamu maliyetine sebep olur. Bu maliyetin %15-39 arasında olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.

Özet olarak aseptik IV ilaç hazırlama süreçlerinde süreçlerinde;

 • İlaç kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu riskleri
 • İlaç hatası ve ilaç etkinlik riskleri
 • Antibiyotik direnç riskleri
 • Hemşirelerin mesleki ilaç maruziyeti riskleri ve hemşirelik iş yükü
 • İlaç imha ve kamu zararı riskleri başta olmak üzere birçok risk bulunmaktadır.

Faydalar Nelerdir?

Aseptik IV ilaç hazırlamalarının elektronik sistemler ve yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmesi, ilaç hazırlama sürecindeki birçok riski ortadan kaldırır ya da minimize eder. Her yönüyle değerlendirildiğinde Aseptik IV İlaç Hazırlama Çözümü;

 • Çoklu elektronik kontroller, görsel ve gravimetrik doğrulamalar ile insana bağlı hataları önler
 • Aseptik IV ilaç hazırlama konusunda standardizasyon sağlar
 • Mikrobiyolojik kontaminasyon ve hastane enfeksiyonu risklerini minimize eder
 • Hasta ve ilaç güvenliğini geliştirir
 • Çalışan güvenliğinin sağlanmasına destek olur
 • Hemşirelik iş yükünü azaltır
 • İlaç tasarrufunu destekler, imhaları azaltır ve maliyet tasarrufuna destek olur