Kısaltmalar

 • % A/A: Yüzde ağırlık/ağırlık
 • % A/H: Yüzde ağırlık/hacim
 • % H/H: Yüzde hacim/hacim
 • ADE: Advers drug event (Advers ilaç olayı)
 • ADR: Advers drug reaction (Advers ilaç reaksiyonu)
 • ASHP: American Society of Health-System Pharmacists (Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği)
 • BUD: Beyond – use – date (Uzatılmış son kullanma tarihi)
 • CNS Depressants: Central nervous system depressants (Santral sinir sistemi depresanları)
 • DÖF: Düzeltici – önleyici faaliyet
 • EN: English (İngilizce)
 • FDA: U.S Food & Drug Administration (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)
 • FIP: International Pharmaceutical Federation (Uluslararası İlaç Federasyonu)
 • FKYS: Farmasötik kalite yönetim sistemi
 • GPP: Good Pharmacy Practice (İyi eczacılık uygulamaları)
 • IPA: Isopropil alkol
 • ISMP: Institute For Safe Medication Practices (Güvenli İlaç Uygulamaları Enstitüsü)
 • ISOPP: The International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (Uluslararası Onkoloji Eczacılığı Uygulayıcıları Derneği)
 • MSDS: Material safety data sheet (Malzeme güvenlik bilgi formu)
 • NAPRA: National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (Kanada Ulusal Eczacılık Düzenleme Otoriteleri Birliği)
 • NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health (Amerika Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü)
 • QS: Hacme tamamlayın (Yeter miktar)
 • SE: Sorumlu eczacı
 • SOP: Standard operational procedures (Standart işletim prosedürleri)
 • TML: Tall Man Letters (Büyük harfle vurgulama tekniği)
 • TR: Turkish (Türkçe)
 • TSE: Transmissible spongiform encephalopathy (Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati)
 • USP: United States Pharmacopeia (Amerikan Farmakopesi)
 • USP<795>: Pharmaceutical Compounding—Nonsterile Preparations (Amerikan Farmakopesi—Nonsteril karışım hazırlama bölümü)
 • USP<797>: Pharmaceutical Compounding—Sterile Preparations (Amerikan Farmakopesi—Steril karışım hazırlama bölümü)
 • USP<800>: Hazardous Drugs –. Handling in Healthcare Settings (Amerikan Farmakopesi—Tehlikeli ilaçlarla çalışma bölümü)