TPN Hazırlama

Kişiye özel TPN karışımlarının otomatik cihazlar yardımı ile, kapalı bir sistem içinde steril ve doğru bir şekilde hazırlanmasını ve gerekli tüm bilgileri içeren bir etiket ile etiketlenerek hastaya sunulmasını sağlar.

İhtiyaç Nedir?

Özelleşmiş TPN karışımları uzun yıllardır özellikle yeni doğan/pediatrik hasta grupları için ve çoğu zaman erişkin hasta grupları için büyük bir ihtiyaçtır. Multi-disipliner bir süreç olan TPN hazırlama sürecinde, temiz odanın donanımsal özellikleri, yazılım ve cihazların teknik özellikleri, kullanılan sarf malzemelerin kalitesi, ilaç hazırlama personellerinin eğitimleri hazırlanan karışımın kalitesine doğrudan etki eder. Ayrıca TPN solüsyonlarının stabilitesinin devamı için ışıktan korunması, peroksit oluşumunun azaltılması ve risklerden korunma açısından önemlidir.

Faydalar Nelerdir?

TPN hazırlama işleminin otomatik cihazlarla temiz odalar içinde yapılması, birçok olası ilaç güvenliği, hasta güvenliği riskini bertaraf etmeye ve hazırlanan ürün kalitesini artırmaya yardımcı olur. TPN Hazırlama Çözümü;

  • İlaç güvenliğini geliştirir.
  • Sterilite risklerinin çoğunu bertaraf eder.
  • Etiketleme standardı oluşturur.
  • Merkezi hazırlama sayesinde ilaç tasarrufunu destekler.
  • Karışımları gün ışığının zararlı etkilerinden korur.
  • Yeni doğan için ayrılmış lipid uygulamasına olanak sağlar