Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevremizin sorumlu bir temsilcisi olarak, atıkları en aza indirerek, enerji tüketimini azaltarak ve su korumasını teşvik ederek üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Ayrıca İzmir Bölgesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde Nisan 2021 tarihi itibari ile başlatılan Endüstriyel Simbiyoz Projesi içerisinde yer alıyoruz.

Endüstriyel Simbiyozis 
Proje ile atık, yan ürün, teknoloji başta olmak üzere her türlü kaynağın ortak kullanımına yönelik işletmelerin bir araya getirilmesi, bu işletmeler arasında iş birlikleri oluşturulması ve İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Endüstriyel Simbiyoz Projesi yenilikçi, çevre dostu, sürdürülebilir endüstriyel simbiyoz bağlantılarını kullanarak, endüstriyel atık miktarını azaltarak; insan ve çevre sağlığını iyileştirmeyi, afetlere karşı dayanıklılığı artırmak için endüstri sektöründeki tedarik zinciri ilişkilerini çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Proje, aynı zamanda ilgili ve uygulanabilir ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.