Birim Doz Tablet Paketleme

Birim Doz Tablet Paketleme

Güncel Durum 
Hastane eczanesinden servislere, hastaya özel günlük ilaç dozlarını göndermek, yönetilmesi çok kolay bir süreç değildir. Özellikle tablet dozları için, ilaçların birim dozlar şeklinde paketlenmesi önemli bir iş yüküdür ve personel zaman maliyeti bulunur. Blisterli ambalajların tek tek bölünmesi, ardından ilaç ve son kullanma tarihi bilgileri ile etiketlenmesi gereklidir. Şişe içinde bulunan tabletler için ise, ilave olarak hijyen riskleri bulunur. Teknoloji kullanmayan birçok hastane eczanesi, bu işlemleri manuel olarak yapmaktadır. 

Risk Faktörleri 
¾ İlaç güvenliği ile ilgili kaygılar bulunur. Kesilen blisterlerin kimliğinden ve son kullanma tarihinden emin olamama riskleri vardır.
¾ İade ilaçların güvenle eczane stoğuna geri alınamaması ve ilaç zayiatı riskleri bulunur.
¾ Personel iş yükü ve zamanı süreçteki önemli bir problemdir.

Sistemler 
Birim doz tablet paketleme kapsamında, ayrılmış bir oda içerisine birim doz tablet paketleme cihazı, gerekli sarf malzemeler, depolama çözümleri ve gerekli personel desteği sağlanır. Tablet formundaki ilaçlar blisterlerinden çıkarılmadan, birim dozlar şeklinde otomatik olarak paketlenir ve depolama çözümleri içerisinde eczaneye teslim edilir.

Süreç Akışı 
Hastane genelinde kullanılan tablet formunda ilaçların etken madde/ticari isimleri, ortalama tüketim miktarları saptanır. Bu etken maddeler için ışıktan korunma gereksinimi ya da varsa renkli paket gereksinimleri belirlenir. Haftalık tüketim miktarlarına uygun sayıda birim doz tabletler merkezi ünitede paketlenerek etiketlenir. Birim doz tabletler eczaneye teslim edilerek uygun şartlarda depolanır. Hasta istemleri oluştuğunda, hastalara birim dozlar şeklinde paketlenmiş ve karekodla etiketlenmiş tablet dozları ulaştırılır. 

Kazanımlar 
Tabletlerin birim doz paketleme işleminin merkezi olarak yapılması ve otomatik sistemlerle yönetilmesi, birçok olası ilaç güvenliği problemini bertaraf etmeye, çalışan iş yükünü azaltmaya ve maliyet tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. Sistem;
¾ İlaç güvenliğini geliştirir. Her bir doz ilaç bilgilerini içeren barkodlu bir etiketle etiketlenir. Kesilmiş blister üzerinde ilaç isminden emin olamama, son kullanma tarihini görememe vb. sorunları ortadan kaldırır.
¾ İade yönetimine destek olur. Kullanılmayan dozlar eczaneye geri döner ve son kullanma tarihiyle ilaç bilgileri etiket üzerinde yazdığından, üreticinin belirttiği stabilite süresi boyunca kullanılabilir.
¾ İlaç tasarrufunu destekler. 
¾ Çalışan iş yükünü azaltır. 
¾ Hasta başı barkodlu doğrulama yapılmasına olanak sağlar.

Kategoriler

Diğer Haberler