ÜRÜNLER > CİHAZ VE YAZILIM

ERAVERSE TD

ERAVERSE TDÖzellikler

Eraverse TD, kapalı sistem transfer setleri kullanarak ilaç ve sıvıların, kaynak kaplardan hedef kaba güvenli bir şekilde transferini sağlayan dolum cihazıdır. Eraverse Doser İlaç Dolum Modülü ve Eraverse Touch Yönetim Paneli’nden oluşur. Eraverse Doser İlaç Dolum Modülü yatay ve dikey olarak iki farklı tipte sunulur. Modül bir veya iki kanallı olarak dizayn edilebilir. Dolum yapılacak mayi tipine göre dolum hızı ayarlanabilir. Volümetrik dolum sağlar. TPN, kemoterapi, aseptik IV ilaç ya da majistral ilaç hazırlamaları için kullanıma uygundur.

ERAVERSE TDS
Eraverse TDS, içeriklerin yoğunluk bilgisi yardımıyla, son kabın ağırlığını terazi ile doğrulayabileceğiniz versiyondur.
- Hacimsel Dolum & Gravimetrik Kontrol
- Hazırlama sürecinde ilaç ve dozaj hatalarının giderilmesine yardımcı olur.

ERAVERSE TDKazanımlar

  • Hızlı ve güvenli ilaç dolumu sağlar.
  • Doz hatalarını azaltır.
  • İş gücü ihtiyacını azaltır.